קנה כל מוצר באתר ותקבל דומין

בקנית כל מוצר באתר רונקל תקבל

Domain name www.YourName.com

כתובת דואר אלקטרוני קצרה וברורה
ללא תלות בספק האינטרנט שלך
עמוד בהקמה באינטרנט

,”תחת בניה” דף זה יוכל לשמש לך כדף

. דף המכיל פרטים אישיים או עסקיים,או לבחירתך

והכל למשך שנה
ובחינם
 

ההצעה
בתוקף עד שלושים יום מיום הרכישה***

אחסון הדומיין אך ורק על גבי שרתי רונקל