תודה על הרישום והקניה באתר

תודה לך

בקשתך להצטרף לרשימת התפוצה נרשמה במערכת.

ברגעים אלה נשלחת אליך הודעת דואר באנגלית המאשרת את קבלת בקשתך.

לסיום ואישור בקשתך עליך להפעיל את הקישור  מתוך הודעת הדואר. באם לא הפעלת את הקישור, לא תושלם פעולת הרישום .

תודה על הצטרפותך

 

להלן הקישור להורדה…….