תיזמון מאמרים / פוסטים בוורדפרס

תיזמון מאמרים / פוסטים בוורדפרס

האם אתה יודע שעם וורדפרס, אתה יכול לתזמן הודעות מראש?
כדי לתזמן הודעה מראש:
1. צור את המאמר / פוסט שלך או ערוך את הטיוטה שלך.
2.  מצא את התיבה “לפרסם”.
3.  בתיבה “פרסום מיידי”  לחץ על הקישור “ערוך” ובחר את תאריך הפרסום הרצוי ולחץ אישור.

תזמון מאמרים בוורדפרס
כפתור פרסום הכחול יהפוך לכפתור לוח כחול – לחץ על זה כדי לתזמן את ההודעה שלך.